От къде да вземем бърз кредит?

Този въпрос често си задава голяма част от българското общество, което рано или късно се изправя пред необходимостта да потърси услугите на кредитиращите институции. Това, което обаче често отблъсква хората от банковите кредити е излишната бюрокрация и откровена бумащина, която особено дразни заетите хора, ценящи своето време. Още повече една значителна част от хората нуждаещи се от парични заеми поради особености на родната действителност не могат да представят справки за доходите си или пък те са нищожно ниски. В настоящата статия ще посочим кои са основните места, от които можем да получим бързи кредити без справки и без да ангажираме за това поръчители.

В последно време се забелязва интересната тенденция, че дори традиционно “трудните” места, като търговските банки предлагат в кредитните си портфейли услугата „Бърз кредит”. Особеност на тези парични заеми обаче е, че като правило се отпускат ниски суми с период за връщане до 2-3 години. По тази схема е трудно да се получат големи суми от няколко десетки хиляди лева, а и при повишените лихвени проценти при тези бързи кредити това би било неизгодно за потребителя. Като цяло бързият кредит от банка се отличава от ипотечния или потребителския освен по лихвата, срока и сумата и по това, че процедурата е опростена и се прави вътрешна оценка само по данните от заявлението, без да се изискват голяма част от справките и документите. Оформянето на документите и получаването на сумата отнема около два дни, и предвид повишения риск на това кредитиране често се изисква и застраховка на заемателя, която допълнително го оскъпява.

Кандидатстването за кредитна карта, което в последно време може да се направи онлайн, е също сред популярните способи за получаване на бърз кредит. В зависимост от издаващата картата организация кредитният лимит по тези карти е в рамките на няколко стотин до максимум хиляда лева. Все пак когато кандидатствате за такъв кредит имайте предвид, че е добре да се запознаете с това каква ще бъде лихвената ви ставка, която не рядко е в рамките на около 25% на година. Имайте предвид и че е възможно от Вас при кандидатстване за кредитна карта предоставяща бърз кредит да бъдат изисквани справки за получавани доходи.

Небанковите финансови институции са други алтернативи за получаването на бързи кредити без излишни справки и поръчители. Значителна част от тези фирми могат да Ви отпуснат исканата сума буквално за петнадесет минути. За заеми от 100 до 2000 лева, от които се нуждаете веднага просто трябва да представите лична карта и да изчакате от петнадесет минути до един час одобрението от централата. Основен недостатък на фирмите за бързи кредити са високите лихви, които стигат до 30% на месец и възможността, в случай, че не върнете заетата сума да станете клиент на фирми за събиране на дългове.

На последно място източник на бързи кредити могат да бъдат българските заложни къщи. Този традиционен отрасъл с хилядолетна история може да се счита за родоначалник на всички експресни кредити. При заложните къщи паричните заеми отнемат буквално няколко минути, като единствено изключение прави залогът на автомобил, който изисква повече документи и отнема до около час. Единственото, от което клиентът се нуждае за този вид кредити са документи за самоличност и движима вещ, която да се заложи. Срокът за връщане е до един месец, но може да се подновява неограничен брой пъти с просто заплащане на начислената лихва.

Изчерпателен списък на българските небанкови финансови институции отпускащи бързи кредити можете да видите на следния адрес – http://barzikrediti.start.bg/

HTML код на статия

Автор: Лазар Белев


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 6.0 от 6 звезди. (от 1 глас)
От къде да вземем бърз кредит?, 6.0 out of 6 based on 1 rating

Напиши коментар