Кандидат-студентски курсове по немски език

 

Кандидат-студентските курсове по немски език в Давитоз се отличават с практически насочена подготовка и висока ефективност. Двата основни изпита по немски за кандидат-студенти в немски университети са Test DaF и DSH. И двата изпита са чисто езикови и целят да тестват нивото на знанията по немски език на бъдещите студенти в Германия. Тук можете да намерите някои информации относно изпита TestDaF

ИЗПИТЪТ Test DaF

Изпитът Test DaF e разработен и предлаган от немския културен институт Goethe Institut. Той се провежда 6-7 пъти в годината в Гьоте Институт в София. Един или два пъти годишно има и дати в други български градове в оторизирани центрове на Гьоте Институт, които са най често в езиковите гимназии. Резултатите се получават след около 6 седмици и се изразяват в поставянето на оценка от изпита в диапазона 3 до 5. Тези оценки отговарят на нива В1.2/В2.1, В2.2, С1.1/С1.2. За прием в немски университет е нужно ниво 4, което отговаря на знанията на завършено В2 ниво.

По-конкретно уменията, които се изискват на ниво 4 са следните:

I – “Четене с разбиране” за ниво 4
Курсистът може да разбира текстове от ежедневните си лекции и университетски материали, които имат общо-езикова структура, и грешките които допуска в разбирането им не засягат цялостното разбиране на текста. За преминаване в следващото ниво е нужно детайлно и задълбочено разбиране на тези текстове.

II – “Слушане с разбиране” за ниво 4
Тази секция също съдържа три текста с общо 25 въпроса и трае около 40 минути. Участникът трябва да може да разбира записи от студентското ежедневие, главно лекционен материал по различни академични теми. Целта е да се постигне разбиране на общата структура на съдържанието без да се изтърват основни моменти от казаното

III – “Писане” за ниво 4
За около 60 минути кандидатите трябва да пишат по зададена схема или да напишат кандидатура или доклад на немски език. Оценяването е свързано както с общата структура на писмения материал, така и с правописа и граматичната изрядност на написаното.

IV – “Говорене” за ниво 4
В частта “Говорене” за 30 минути кандидатът ще получи седем задачи от ежедневието в академичната среда, които са с различна трудност. Може да е разговор между двама студенти, може да се наложи описание на дневния план или на седмична програма за даден курс или да се изрази мнение по тема от интерес за курсиста. Обикновено изпитът се провежда в партньорство на двама или повече изпитвани кандидати, което означава, че те трябва да успеят да комуникират един с друг, както и да не се смущават от наличието на околни шумове. Важен момент е да се използват разнообразни думи и структури, които показват добра езикова компетентност.

HTML код на статия

Автор: davitoz


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар