Проект “Семействата се учат” в помощ на училищата

От ноември 2015г. насам Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество (ФРКБПГО) работи като партньор по проект „Семействата се учат” (“LEAF: Learning Families”), подкрепен от програма Еразъм+, (2015-1-UK01-KA201-013815), координиран от Selby Trust (Великобритания) и включващ партньорски организации от още 4 страни – Великобритания, Италия, Полша и Румъния.

Главната цел на проекта е да бъде засилена връзката между родителите и училището. Той е насочен главно към ученици, които са в риск от ранно отпадане от образователната система, защото родителите им не успяват да им помогнат с подготовката или не ги насърчават и мотивират достатъчно.

Консорциумът по проекта осъзнава, че проблемите могат да се коренят в причини от съвсем различно естество, сред които: продължително работно време, задължения за полагане на грижи за друг член на семейството, ниски доходи, проблеми с езика, културни различия, негативно отношение към училището и прочие.

Работата със семействата – деца и родители заедно – ще се извършва в неформална обстановка и извън рамките на редовното училищно време, като в основата на всичко, което ще вършим по проекта стои изискването то да носи радост на участниците. Учениците и техните родители ще бъдат насърчавани самите те да предлагат забавни дейности, чрез които да се постига това сближаване и сплотяване в името на образователните успехи. Проектът ще е от полза и за преподавателите и училищната администрация. Във връзка с него ще бъдат създадени иновативни мерки, които да са в помощ на политици, училища и широката общественост във възприемането на стратегии и ефективно създаване на среда, в която родителите играят ключова роля в ежедневието на техните деца.

В рамките на двете години на проекта ще бъдат генерирани и припознати като значими добри практики за дейности, включващи семейството и преподавателите, които ще помогнат на родителите и настойниците да:

– опознаят училището и учителите на техните деца без притеснение;

– разберат как работи образователната система;

– изградят положителна представа за бъдещето на техните деца;

– добият увереност в собствената значимост и важността на това да помагат на децата и да ги ентусиазират;

– подобрят качеството на общуване с техните деца и да се насладят на приятно прекарано време заедно.

В резултат от работата на международния екип, преподавателите от обхванатите училища, а и всички други заинтересовани да подобрят комуникацията и сътрудничеството с родителите, в името на децата, ще се сдобият с програма, включваща дейности, които да се използват при решаване на проблеми от различно естество. Така например, на разположение ще бъдат набор упражнения за разчупване на ледовете, опознаване и превръщане на участниците в по-нататъшни съвместни дейности в екип. Ще има упражнения, чрез които участниците – ученици, учители и родители – ще се научат да водят и да се оставят да бъдат водени от някой друг. Ще създават заедно импровизационни театрални представления. Ще използват изобразително изкуство, за да се изразяват, да се описват – лично себе си, а и другите, така както ги виждат. Ще използват груповите игри и спортни занимания, танците, за да се преоткриват и да намират пресечните точки сред нещата, които ги интересуват. Ще правят пикници заедно, на които ще си разпределят задачите за подготовката на храната и за измислянето на забавленията и игрите, чрез които ще търсят сближаване и разбиране. Ще търсят и откриват забравени игри и традиции, чрез които поколенията ще намират общ език и ще предават информация и история, която трябва да остане жива. Ще създават възможности за общуване в неформална среда – родителска среща в бар в града или „дневна стая“ в училище, в която да се провеждат родителските срещи сякаш участниците са си на гости.

Всяка организация, участваща в проекта, ще оформи и реализира дейности за семейството, свързани с избрани училища в съответните целеви региони.

В България работата по проекта протича с огромна подкрепа и интерес от страна на обхванатите училища. Едно събитие за игри на открито вече организирахме, а второ – неформална родителска среща с много екстри, сред които упражнения за разчупване на ледовете и формиране на екип и театрални импровизации – предстои да се случи на 10 септември 2016г. в гр. Видин, с участието на близо 70 новопостъпващи ученици в училище “Асен Златаров” и техните родители/настойници.

Екипът на фондацията е на разположение за повече информация и за евентуалното организиране на LEAF съвместни дейности и събития между ученици, родители и учители. За контакти с нас, моля пишете на cubufoundation@gmail.com или ни потърсете на 02 4342244, 0898 523960 и 0889 306134.

HTML код на статия

Автор: Zornitsa Staneva


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар