Проект 2IMINED в помощ на имигрантите за успешна и бърза интеграция в приемащите страни

Първите няколко години от живота на имигрантите в нова приемаща страна, са съпроводени от сериозни затруднения в общуването на местния национален език, което реално затруднява и предлагането на образователни програми за тези лица (с изключение например на такива, свързани с изучаването на езици) и ограничава възможностите им за учене. Проект 2IMINED “Подобряване на началното образование на възрастни мигранти” (Nr. 2016-1-LT01-KA204-023223, подкрепен по програма Еразъм+ и Литовската национална агенция) е разработен, за да създаде възможност за разрешаване на този проблем, като е специално насочен към създаване на интелектуален продукт за имигранти, който да им предоставя съществена информация за страната домакин по достъпен начин.

Въпросният интелектуален продукт ще подобри и разшири възможностите за обучение на мигрантите. Той ще се състои от образователни инструменти даващи основни познания и разбиране за социалния и културен живот на държавите-домакини. Този иновативен продукт ще се предлага и използва в рамките на създадена електронна платформа със свободен достъп. Платформата ще предлага видео и аудио материали, изображения, както и текстови материали, в които информацията ще бъде поднесена на лесен и достъпен език, с кратки изречения, така че имигрантите да могат да използват дигитални инструменти, за да си превеждат с лекота сами на език, който разбират.

Образователните инструменти, които 2IMINED ще предложи, ще имат обща основа – ядро – и отделни национални пакети (според контекста на социо-културния живот на всяка страна-домакин от включените в проекта страни партньорки). Ядрото ще се състои от образователната структура, която ще се предлага на имигрантите, като нейните подробни компоненти, ще отразяват социокултурния живот на различните страни домакини: история, език, политическа система, религия, образование, националност/етнос, география, изкуство и други. Всяка страна партньор ще има за задача да разработи свой национален образователен пакет на базата на общо ядро, така че тези пакети да отразяват националните особености. Наличието на единна структура създава предпоставки за адаптирането на национални модули за всяка Европейска страна.

Проектът ще помогне на имигрантите (които в началния етап от живота си в страната домакин обикновено не знаят нито местния език, нито културните и социални особености и техните корени) по-успешно да се интегрират в обществото на приемащата страна.

Фаза 1- Търсене на нови идеи

Първата фаза на проекта се основава на теоретична и практическа подготовка. В тази фаза ще се направи проучване в страните партньорки и на общоевропейско ниво за образователните традиции в обучението на имигранти; ще бъдат изведени най-добрите практики за обучение на имигранти (особено с акцент върху обучението на първата година от престоя на имигрантите в страната домакин). Това проучване ще се основава на информация, получена както от имигрантите, така и от педагозите, които обучават имигранти в участващите страни (предстои провеждане на проучване с 200 имигранти във всяка участваща страна и интервюта с 15 педагози, работещи в различни институции). Целта е да се проучат както специфичните нужди на имигрантите, така и тези на техните преподаватели. Практическият метод на осъществяване на проучването ще има една и съща база за всички участващи държави, написан на английски език, но адаптиран (и преведен) от всяка страна поотделно. Благодарение на това, резултатите от национално проведените проучване и интервюта лесно ще бъдат анализирани. Координаторът на този етап ще бъде отговорен за анализа на всички резултати от различните държави. На базата на крайното и единно проучване, ще бъдат създадени и тествани образователни инструменти за имигранти, базирани на иновативни цифрови технологии. В тази фаза на проекта на базата на проучването ще бъдат изведени характеристиките на интернет платформата, ще бъдат направени основните технически договорености, ще бъдат подготвени всички необхоими документи. Резултатите от този и от следващите етапи на проекта ще бъдат публикувани на единната електронна платформа.

Фаза II – Създаване на образователните инструменти

Целта на втората фаза на проекта е да се разработят иновативни образователни инструменти за придобиване на основни познания и разбиране за социалния и културен живот на държавите-домакини. За тази цел ще бъдат подготвени основните инструменти, които ще оформят основното тяло, което ще се състои от оптимални теми и области, на базата на които националните партньори ще предложат информация от техните страни – с особеностите на социокултурния живот на страната домакин.

Фаза III – Тестване на продуктите и разпространение на информация

По време на тази фаза създадените пакети от образователни инструменти ще бъдат представени на педагозите, които работят с имигрантите, ще бъдат тествани от самите имигранти и подобрени. Педагозите от всяка страна (от участващите институции) ще се включат в обучителна дейност за преподаватели, по време на която ще бъдат представени образователните инструменти за имигранти. Педагозите ще бъдат научени да използват тези инструменти, както и електронната платформа. Информацията за педагозите ще бъде представена от изследователите, взели участие във фаза II. Това обучение ще бъде осъществено в Латвия и ще продължи 5 дни. След завършване на курса на обучение педагозите ще получат сертификати и ще се ангажират да тестват образователните инструменти в родните си страни с имигранти и да ги обучат как да използват тази новаторска цифрова технология (400 имигранти общо за целия проект). След тестването, ефективността на образователните инструменти ще бъде оценена чрез специални проучвания с преподавателите, които са участвали в обучението. По време на тази последна фаза на проекта образователните инструменти ще бъдат подобрени на базата на мненията и предложенията на мигрантите и на техните преподаватели. Окончателната версия на образователните инструменти ще бъде представена в електронната платформа на английски и на националните езици на партньорите. Също така резултатите по проекта ще бъдат представени по време на заключителната конференция по проекта във Вилнюс, Литва.

За всякаква допълнителна информация относно описания проект, обръщайте се към Зорница Станева – zornitsastaneva@gmail.com

HTML код на статия

Автор: Zornitsa Staneva


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 6.0 от 6 звезди. (от 1 глас)
Проект 2IMINED в помощ на имигрантите за успешна и бърза интеграция в приемащите страни, 6.0 out of 6 based on 1 rating

Напиши коментар