Как сам да водя счетоводството на фирмата си?

Едно от най-важните начинания след регистриране на фирма е уреждането на счетоводната ѝ дейност.

Много фирми наемат външни счетоводители, които да отразяват стопанските операции и да обработват фирмената документация. За току-що установените фирми, наемането на счетоводител или счетоводна кантора, която да се грижи за счетоводното обслужване на бизнеса може се окаже скъп разход. Поради тази причина немалко собственици решават сами да ръководят счетоводството на своя бизнес, или предоставят тази задача на съпругата си или роднина.

Ето някои полезни съвети, които биха могли да ви упътят как да извършвате сами счетоводната дейност на вашата фирма:

  1. Най-важното е човека, който ще се занимава със счетоводството, да се запознае с основите му. Прочитането на специализирана литература несъмнено би спомогнало за по-доброто разбиране на същността на счетоводната дейност. Това би ви дало ясна представа за това как се попълват и осчетоводяват документи и за административния ред при внасянето им в съответните институции. Като цяло, това е сигурен начин да подобрите познанията си за държавната данъчна система.
  2. Започването на дейността на фирмата се свързва с първата продажба. От този момент нататък е от жизненоважно значение всеки един разход или приход да бъде отбелязван. Най-лесното, което можете да направите, е да наименувате всеки разход и да го вписвате. Това е сигурен начин да следите паричния поток във вашата фирма. Разбира се, тук се включват още подготвяне на годишни финансови отчети, счетоводен баланс и др.
  3. При възможност, е препоръчително осигуряването на специализиран счетоводен софтуер. Така изчисленията ще бъдат напълно коректни и документацията попълнена по-бързо.
  4. Разделянето на фирмените и личните разходи е от ключово значение за всеки бизнес, особено когато става въпрос за работа с много парични средства. На първо място, това е важно, тъй като за някои фирмени разходи се полагат данъчни облекчения. Разбира се, това е възможно с наличие на необходимите документи – например фактури. Най-лесно разделянето може да се извърши чрез отваряне на фирмена банкова сметка. Смесването на личните и фирмените разходи би довело до невъзможност да се проследят реалните фирмени разходи, които да бъдат осчетоводени. Това, от своя страна, ще доведе до неправилни данни и евентуални глоби и наказания.
  5. Когато става дума за приходи, всеки би следвало да е наясно, че не цялата получена сума остава за фирмата. Всички парични постъпления се облагат с данъци, които попадат в държавната хазна. Поради тази причина, би било полезно да си водите сметка за натрупаните данъци. Така ще имате представа каква е сумата, която дължите на държавата към момента. Освен, че е полезно за планиране на бюджета, това би ви спестило неприятни изненади в края на годината.

Разбира се съществуват още пера от счетоводния баланс. Пример за такива са разходите за персонал (заплати, бонуси, социални придобивки и т.н.), разходите за оборудване и техника, непредвидени разходи и т.н. Независимо от вида, най-важното условие е те да бъдат вписвани без закъснение. Така се гарантира достоверност на попълнените данни.

С разрастването на бизнеса собствениците разполагат с все по-ограничено време. Това поражда нуждата от професионалист – счетоводител, който да се грижи за изрядността на фирмената документация. В тези случаи е препоръчително наемането на квалифициран и опитен счетоводител, който ще вписва всяка стопанска операция вместо вас.

Така усилията Ви ще бъдат насочени изцяло към управлението на бизнеса – там, където реално трябва да сте фокусирани!

HTML код на статия

Автор: vencislava.hristova


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар