Стъпки към избора на учебно заведение

Ученици

До каква степен се посещават часовете?

Какво е мнението на възпитаниците за директора?

Какво смятат те за преподавателите?

Харесват ли учениците училището?

Натоварени ли са с домашни и как го приемат самите те?

Има ли извънкласни дейности, културни мероприятия, екскурзии и какъв е отзвукът от тях сред децата?

Чувстват ли се защитени възпитаниците в клас?

Участие на родителите и общността

Търсено ли е подобно участие и от двете страни?

Как могат родителите да участват?

Каква е връзката родител-преподавател?

Има ли срещи и събития, на които и те да присъстват?

Нужна ли е родителска помощ в приготвяне на домашните?

Колко често и активно ли общува училището с родителското тяло?

Лидерите на общността имат ли връзка с училището?

Училището партньор ли е с местни фирми и организации?

Имат ли възможност родителите да участват в приемането на правилници?

Репутация на учебното заведение

Какво е неговото място в местната общност?

Дали е частно английско училище?

Как се гледа на училището от други родители?

Ценено ли от другите училица, особено от тези, които приемат учениците, преминаващи на следващото ниво на образование?

Има ли учебното заведение присъдени награди?

Какво казват завършващите за училището?

Дали завършилите училището са дали значителен принос за общността и в каква област е техният избор?

Приложете към избраните от вас учебни заведения

След като изберете най-подходящото училище за своето дете, е нужно да преминете през процес на кандидатстване в училище (или училища) по ваш избор. При успешен прием, следва процес на записване в училището. Помислете за кандидатстване в повече от едно училище, в случай че детето ви не бъде прието в училището, което е вашият пръв избор.

Препоръчително е да започнете процесът по кандидатстване възможно най-рано, за да сте сигурни, че ще спазите сроковете.

Процесите на приемане могат да варират. Може да се наложи вашето дете да бъде тествано или интервюирано. Може да е необходимо да предоставите училищна справка, препоръки или друга информация. Би било полезно да научите за критериите за прием в училищата. Вие ще искате да направите двойна проверка, за да сте сигурни, че имате точна информация за това кога и как да кандидатствате.

Изберете едно или повече училища, в които да кандидатства вашето дете

В кои училища искате да подадете документи за кандидатстване?

Какъв е крайният срок за кандидатстване за всяко училище?

Подайте документи и заявления преди крайните срокове

Изцяло ли сте попълнили заявлението за всяко училище?

Включили ли сте цялата необходима допълнителна информация към заявлението (депозит, препис от диплома, резултати от тестове, препоръчителни писма)?

Подадохте ли заявления преди крайния срок, определен от всяко училище?

Последващи действия

Свързали ли сте се с всяко училище, за да проверите статуса на молбата на вашето дете?

Кога ще получите уведомление, че ученикът е приет?

Кога ще трябва да уведомите училището, че детето ви планира да се запише в тяхното училище, или обратното, че няма да посещава конкретното учебно заведение?

HTML код на статия

Автор: AnnaSt5


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар