Защо отказват най-често кредит?

бързи кредити

бързи кредити

Възможност за теглене на бърз кредит днес има не от една фирма, всяка от които се стреми да предостави все по-атрактивни условия за своите клиенти. Наличието на толкова много кредитни компании обаче далеч не гарантира одобрението ви за кредит, в случай че има сериозна причина за това. Усвояването на бързи пари днес е достъпно и лесно, благодарение на небанковите кредитни компании, които прилагат по-олекотени условия за кандидатстване и одобрение. И все пак, одобрението ни за бързи кредити никога не е 100% гарантирано. Нека разгледаме кои са причините, поради които най-често компаниите могат да откажат кредит.

Лошо ЦКР

Проверка в ЦКР на БНБ е стандартна практика, която се прилага от всяка една кредитна компания, в случай на подадено заявление за теглене на кредит онлайн, в офис или при покупка на стока на стоков кредит. Проверка в регистъра, до който всяка компания, регистрирана с такъв предмет на дейност, има оторизиран достъп, дава информация за вашето кредитно минало. Въз основа на тези данни кредиторът може да прецени дали сте добър платец и дали може да ви се довери като ви одобри за получаването на бърз кредит. По принцип фирмите за бързи кредити прилагат по-меки условия и шансът да ви одобрят дори с лошо ЦКР не е изключен. Естествено, за това се вземат и други предпоставки като размер на задлъжнялост, време на просрочие и други. Въпреки това, лошото ЦКР е една от главните причини за отказ от кредит.

Липсата на достатъчно или никакви доходи

Недостатъчна доходност или липсата на каквито и да било доходи, без значение дали по трудово правоотношение, по Граждански договор, на свободна практика и т.н., е другата най-честа причина за отказа от кредит. Компаниите за бързи кредити не държат на декларирането на доходи документално, но при поискване на такава информация вие трябва да споделите какъв е размерът на месечния ви доход. Отпускането на бърз кредит, както и всяка друга форма на кредитиране, изисква да има известна сигурност за връщането на заема. Естествено, липсата на каквито и да било доходи ще рефлектира върху вашата заявка за кредит и то с негативен отговор.

Липсата на трудов договор в много редки случаи може да е причина за отказ от компанията за бърз кредит. В случай на по-ниски доходи, кредитните компании биха ви препоръчали бърз кредит, който е в размер, съизмерим с този на доходите ви. Отказ за кредит можете да получите и при недостатъчна доходност, тъй като сумата на месечните ви доходи не може да покрие вноската по желания от вас размер на кредита и необходимия минимум от средства за покриване на ежедневните ви разходи.

HTML код на статия

Автор: simo


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар