Европейска стратегия за ключови технологии

Нано, био и други технологии, притежават огромен потенциал за бъдещето развитие на индустриалното производство в Европа. В неотдавнашно съобщение на Европейската комисия, е че ще се даде преоритет на тези технологии, като ключови за подобряване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на икономиката в ЕС. Една милиардна част от метъра – един нанометър (1nm = 10-9 […]

Екологично чисти „Зелени“ автомобили?

Представете си че е вечер и сте в центъра на голям град, въздуха е лек, а небето осеяно с безкрайно много звезди. Няма мирис на изгорели газове и тътен от автомобили. Може би това време не е много далеч или е по-близо от колкото можем да си помислим. През следващите години основните производители на автомобили […]

Българската индустрия – вижда ли се светлина в края на тунела

Мениджърите изказват предпазлив оптимизъм Въпреки всички дискусии за последиците от финансовата криза и мерките за нейното преодоляване, все още не е достигнат консенсус дори по въпроса дали тя въобще съществува. Традиционно подозрителни към официалните статистики, голяма част от мениджърите съдят за икономическия климат в страната предимно по състоянието на собствената си фирма и нейните партньори. […]