Ако сте със зрително увреждане и търсите работа в София и Пловдив

Ако в следствие на зрително увреждане сте със загубена работоспособност над 70 %, в икономически активна възраст сте и търсите работа, можете да се регистрирате в Бюро по труда за хора със зрителни увреждания в гр. София и гр. Пловдив. Бюрото е създадено по инициатива на Сдружение “Център за подкрепа на социалната интеграция – приоритети” в партньорство с Фондация “Рехабилитация на слепи” – гр. Пловдив и дейността му се финансира по проект „Създаване на социално предприятие Бюро по труда за лица със зрителни увреждания” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” /ОПРЧР/. Партньор в реализацията на инициативата е и Сдружение Център за социални инициативи “ПроАктив”. Можете да се регистрирате олайн или на място в Бюрото по труда всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч. Необходимо е всеки регистриран да представи копие от решение на ТЕЛК.
Създаването и дейността на Бюрото по труда цели облекчаването достъпа до пазара на труда и увеличаването на възможностите за професионална реализация на слепите и слабовиждащите от София и Пловдив, които са в икономически активна възраст.
За постигането на тези цели в рамките на финансирания от ОПРЧР проект се предвижда извършването на следните основни дейности:
– създаване на юридическо лице „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания” и осигуряване на необходимите за неговата дейност материално-технически условия
– подбор на специалисти – психолози и трудови посредници
– създаване на специализирана информационна банка – база данни за кандидатите за работа от целевата група и потенциалните работодатели
– установяване на контакти и разгласяване работата на бюрото сред заинтересованите лица
– регистрация на кандидатите, уточняване на спецификите на тяхната мотивация и равнището на тяхната професионална подготовка
– уточняване на потребностите на кандидатите от допълнително предреализационно обучение
– осигуряване на възможности за предреализационно обучение
– намиране на подходящи работни места, установяване на контакт и работа по убеждаването на потенциални работодатели да наемат лица със зрителни увреждания
– организиране на срещи между кандидати за работа и работодатели
– подпомагане на работодателите за адаптиране на работното място на назначения на работа кандидат от целевата група
– подпомагане на назначеното лице и екипа, в който то ще работи, за преодоляване на първоначални недоразумения и бързо решаване на появяващи се в процеса на адаптация конфликти между тях
– последващ мониторинг и медиация при утвърждаването на човека със зрителни увреждания на новото работно място
– разработка и издаване на наръчници, подпомагащи професионалната реализация
– провеждане на семинари и заключителна конференция за обобщаване резултатите от работата по проекта
Вижте повече информация за проекта в следната брошура.

За контакти:
„Бюро по труда за лица със зрителни увреждания”
Тел. +359 2 943 44 89
СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ – ПРИОРИТЕТИ”
Фондация „Рехабилитация на слепи”
Тел: +359 32 281 158
Център за социални инициативи “ПРО АКТИВ”

HTML код на статия

Автор: csi


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар