Какво FSC сетификат? Или как да печатим в офиса без да вредим на приордата.

Всеки офис използва канцеларски материали. Най-голям дял от тях се пада накопирната хартия и тонер касетите. И в това е големият проблем – хартията се прави от дървесина. Все повече от нас осъзнават необходимостта от опазването на горите. В началото на 90-те години на ХХ в. обществената загриженост и интерес към обезлесяването стават световен проблем. В днешно време хората искат да са сигурни, че продуктите от дървесина, които купуват, не допринасят за унищожението на световните гори.

Това може да стане чрез употребата на копирна хартия, притежаваща FSC сертификат, а такива на пазара в България вече има много. Всяка фирма предлагаща канцеларски материали и копирна хартия  предлага и FSC сертифицирани продукти. И те не са по-скъпи от обикновените. Пример за това можете да видите в сайта на Прайм Дистрибюшън

В отговор на обществените нагласи и загриженост на срещата в Рио де Жанейро (т.нар. Earth Summit) през 1992 г. е взето решение за създаване на стандарт, който да даде общоприето понятие и норма за това какво представлява добре управлявана гора.

Впоследствие той е изработен от неправителствената организация Forest Stewardship Council – FSC (Съвет за стопанисване на горите). FSC е организация с членство и структура на управление, зачитаща баланса между екологични, социални и икономически интереси.

Системата за горска сертификация FSC е първата световна, независима, етикетираща система за горски продукти. Започнал като една обикновена идея, FSC се разрасна и превърна в световен успех.

Системата за горска сертификация на FSC има за цел да осигури и насърчи икономически изгодно стопанисване на горите, при спазване на социалните стандарти и правата на местното население, като същевременно се опазва и околната среда. Горската сертификация представлява пряк икономически инструмент за гарантиране на устойчивото ползване и управление на горските ресурси.
В момента сертификация по системата FSC се прилага в 80 държави на 5 континента.
Към септември 2010 г. сертифицираните в света гори по системата на FSC възлизат на 135 милиона хектара.

Ето и най-честите въпроси свързани с FSC:

1. FSC – Какво е това?
Международен етикет за горски продукти. Етикетът на FSC върху продуктите гарантира, че те не са резултат от експлоатиращо, а по-скоро социално и екологично ориентирано горско стопанство.

2. Какво представлява социално и екологично ориентирано горско стопанство?
При добив на дървесина от гори, сертифицирани по FSC, се опазва околната среда, съхранява се разнообразието на растителния и животински свят и се зачитат правата на местното население.

3. Защо трябва да купувате FSC продукти?
Здравите гори са жизненоважни. Въпреки това всяка минута по света изчезват гори с размерите на 40 футболни игрища. Колкото по-голямо е търсенето на FSC продукти, толкова повече гори се стопанисват устойчиво според принципите и критериите на FSC.

4. Какво означава FSC?
Тази международна неправителствена организация се подкрепя от екологични организации, собственици на гори, дърводобивната и дървопреработвателната индустрия, профсъюзи и др. FSC е независима организация и не преследва финансови интереси.

5. Надежден ли е етикетът на FSC?
Да. Само дървесни и хартиени продукти, чието производство е сертифицирано според строгите принципи на FSC, могат да носят неговия етикет. Спазването на това правило се проверява от независими експерти.

6. Етикетът на FSC само за тропическа дървесина ли е?
Не. Етикетът на FSC е валиден за всички видове гори и дървесина. По принцип има както местна, така и тропическа FSC дървесина.

В сравнение с останалите стандарти само FSC:
• Не допуска превръщането на естествени гори в други хабитати;
• Забранява използването на силно опасни пестициди;
• Забранява отглеждането на генетично модифицирани организми (ГМО);
• Зачита правата на коренното/местното население;
• Контролира притежателите на сертификати поне веднъж годишно дали спазват изискванията на стандарта и в противен случай отнема сертификата.

HTML код на статия

Автор: 


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар