Изграждане на трансформатори

Трансформаторите са уреди, които работят на принципа на взаимната индукция. При промяна на тока и напрежението уредите генерират магнитно поле благодарение на намотките поместени в системата. Едната намотка се нарича първична, в която постъпва електричеството с високо напрежение. Другата е нарича вторична, в нея се преработва изходното, ниско напрежение. Истината е, че изграждането на трансформаторите не е толкова сложен процес. Единственото, което е необходимо, са познания по математика, проводници, както и материал за сърцевината на трансформаторите.

Списък с необходимите неща

В този случай списъкът с необходимите неща е доста дълъг, но трансформаторите имат доста компоненти, които трябва да бъдат пресъздадени. Много важен елемент от създаването на трансформаторите е тяхното свързване, именно затова трябва да се набавят проводници, които да отговарят на изискванията на захранването. Освен това, в сърцевината на трансформаторите трябва да се постави парче метал. Хората, които искат да се захванат с този проект, могат да помислят да се подсигурят с няколко комплекта клещи. Освен това, вероятно ще им трябват епоксидна смола, восък, както и парче лента.

Започване на работата

Всеки, който започва подобен проект, трябва на първо място да реши в какво съотношение да бъдат величините като ток и напрежение. Трансформаторите работят правилно само когато отношението между двете величини е изчислено добре. Съотношението описва количествената промяна. Така, като пример може да се приведе верига в съотношение две. Това означава, че до напрежение от десет волта може да се стигне като има напрежение от 5 волта и един усилвател от 2 ампера. Може да се избере и друг вариант, като 20 волта при половин усилвател.

Много е важно този избор да се направи внимателно, защото трябва да се реши каква ще бъде мощността на тока от двете страни на трансформаторите. При всяко положение хората, които са се заели с този проблем, трябва да бъдат на ясно, че проводниците трябва да бъдат достатъчно устойчиви, за да могат да провеждат електрическия заряд по веригата. Затова се правят и предварителните изчисления. Това ще осигури безопасността на мрежата и използването на трансформаторите.

Сърцевина на трансформаторите

От голяма важност е да се избере материала, от който ще се изработи сърцевината на трансформаторите. Най-разпространените предложения на пазара са изпълнени с феритно ядро. Това е материал, който е в състояние да ограничава магнитното поле в рамките на намотките.

В случай, че тези трансформатори се правят, за да се използват със силно напрежение, то това ще доведе до вихрови токове. Това ще накара енергията да избяга под формата на топлина. Сърцевините, които са направени от ферит, се използват именно, за да се намали загубата на енергия. Тези ядра са изградени от много тънки слоеве желязо или друг цветен метал. Те са в състояние да сведат до минимум вихровите токове, както и загубата на енергия. Размерът на основата на сърцевината трябва да бъде пропорционален на планираното напрежение, което ще преминава през трансформаторите.

Последна стъпка

Тя отнема най-много време, дори повече отколкото проучванията на дизайна. Освен това, на този етап трябва да е избрано отношението за намотките, за да може да се пристъпи към работата. Това ще помогне да се направи фина настройка на трансформаторите от Викиват, които са изработени в домашни условия. При навиването на намотката кабелът трябва да остане непокътнат, иначе това ще се отрази на работата на трансформаторите. Не трябва да се рискува с възможност от токов удар или късо съединение, поради немарлива експлоатация.

HTML код на статия

Автор: dobringeorgiev


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар