Основни направления в изследването на светодиоди

Светодиодите от няколко години са голяма част от ежедневието си. Те се използват както за осветление, така и като част от по-големи системи. От години светодиодите се използват за индикаторни светлини, както и за осветяване на дисплеи и часовници. В последните няколко години светодиодните продукти са звездата на пазара на енергоспестяващи продукти. Те се препоръчват от екоорганизации, а правителствата започват да разработват закони в тяхна полза.

Това може да доведе до недвусмисленото заключение, че си струва да се инвестира в светодиоди. Голяма част от производителите съобщиха, че увеличават фондовете за изследването на това поле. Дори най-големите противници на пазара направиха немислимото – започнаха да обединяват усилията си в изследванията. Двете компании Philips and CREE вече дадоха пример за съвместната си работа.

Домашна употреба

Когато става дума за използването на светодиодите в домашни условия, трябва да се говори за цената и яркостта на осветлението. Има ограничения по отношение на големината на светодиодите, затова изискванията за яркост, цветна температура и интензитет на светлината се покачват допълнително. Изследователи и инженери се опитват да повишат интензивността на светодиодите всеки ден. През февруари 2010 г. беше създадена LED крушка, която възпроизвежда 208 лумена от един ват.

Приказки за устройството

Светодиодите използват съвсем ново устройство, от гледна точка на осветлението. Те произвеждат светлина, благодарение на движението на електроните. Един от начините, които учените изпробват в разработването на по-интензивна светлина, е увеличаването на джобовете в полупроводниковите материали. Екип от учени към University of Glasgow успешно е намерил по-евтин начин, чрез който да се произвеждат светодиоди.

Друг тим от изследователи, които принадлежат към University of Cambridge, пък успява да увеличи интензивността на LED осветлението. Те използват галиев нитрид, който е полупроводник, фиксиращ на силициева база. Тези крушки се появиха на пазара преди може би една година.

Повече интензитет

Повишената интензивност вече факт. Изследователи и инженери се изправят пред нови предизвикателства. Поставянето на тези нови материали в ограниченото пространство на малка крушка е онова, което затруднява учените на този етап. Светодиодите са много чувствителни към топлина. Това може да се превърне в един от основните проблеми, който съкращава живота им. LED осветлението, което им висока мощност, генерира и повече топлина, в сравнение с останалите технологии от този тип. Естествено, поддържането на ниска температура по време на производството на светлина в рамките на крушката е от съществено значение. Друга посока, в която се развива технологията на светодиодите, е свързана с дизайна на крушките. Те трябва да се съобразят с контрола над топлината, както и повишаващия се интензитет. Заедно с това обаче все пак трябва да са компактни и лесни за смяна и употреба.

Очаква се качеството на LED продуктите да се повиши значително в идните години. Причината за това са средствата и човешкия потенциал, които са инветирани в начинанието. В близко бъдеще крушките от този тип изцяло ще заменят тези с нажежаема жичка. Дори и в момента производители и търговци дават гаранция за 100 000 часа работа на светодиодите. Някои са толкова уверени, че я дават и до живот.

Това е доказателството, че индустрията на електрониката ще се промени много. Продуктите ще бъдат по-ефективни, но и по-достъпни за средния потребител.

HTML код на статия

Автор: hrisi.d


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар