Улично осветление в България

С годините се наблюдава внедряване на нови технологии за улично осветление по улиците в България. С амортизиране на основното и остаряло осветление общините се замисля и върху това да използват нови, по устойчиви системи, които да са по енергоспестяващи и ефективни и в същото време да имат по-малък въглероден отпечатък върху природата. В такива случаи говорим за LED осветление както и за използването на соларно улично осветление.

Чудесна възможност на енергоспестяващото осветление е способността му автоматично да се включва и изключва по време на смяната на деня и нощта. Това се случва когато се използват сензори за светлина в соларните фотоволтаични модули.

За да се използва соларна енергия за улично осветление е нужно тя да се складира или акумулира, за да може да се използва и през нощните часове. Това е възможно също чрез използване на акумулатори, соларни акумулаторни батерии и цели фотоволтаични системи.

Фотоволтаичното улично осветление се състои от следните съставни части. На брой те са общо пет:

1.  Фотоволтаични соларни модули – те са по вид монокристални или поликристални. Това представлява може би най-важната част от една соларна система, която се използва в последствие за осветление на булеварди, малки и големи улици, шосета и така нататък. За да се използват те е необходими да отговарят на описанието за сертификати за качество спрямо българското и международно законодателство.

2. Видове използвани лампи за соларно улично осветление – като цяло се използват LED лампите, защото те са с много високо качество и ефективност на излъчване на светлинен поток.  При това те изиксват едва около 50% от необходимата енергия, която се изисква от конвенционалното осветление. Това е причината те да са толкова широко използвани при фотоволтаичното осветление.

3. Акумулатор, който има свойството освен да складира, и да се презарежда – тези видове соларни акумулатори дават възможност през нощта соларните панели да се презареждат и да нямат проблеми да работят в часовете, когато липсва слънчева светлина, която да ги захранва. Акумулаторите все повече се развиват и това дава възможност да побират повече енергия и да са по-ефективни.

4. Соларни контролери – разбира се те са не по-малко важни от другите компоненти. Фотоволтаичните контролери дават възможност да се контролира именно кога да се използва складираната в акумулатора енергия – през деня или през нощта. Голяма част от последните постижения в тази сфера позволяват контролерите сами автоматично да определят кога системите да се включват и изключват.

5. Издръжливи конструкции – макар да изглеждат като нещо банално и обикновено, наистина без тях не може и те са също една от 5-те незаменими части от фотоволтаичната система.

Може да се изредят множество от  предимствата на соларното улично осветление. В България то е внедрено успешно на много места. Пример за това е град Балчик и областта около него. Могат да се забележат и в някои столични квартали.

HTML код на статия

Автор: galinski


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар