Организиране на семинари

Организирането на семинари не е само научна дейност, това е и много ефективна PR-техника. В подобно събитие участват известни личности и специалисти, което предизвиква интерес към него от страна на журналистите. Агенциите за организиране на семинари имат възможността да засилят журналистически интерес, за да попадне вашата организация в медийното пространство.

Една организация, например, продава компютри. Чрез свои източници тя е разбира, че от държавния бюджет е заделена крупни сума за компютъризиране на полицейските структури в страната. PR-отделът на фирмата решава да организира семинар, посветен на информационното обслужване и ефективността на полицейската дейност. За семинара са поканени изтъкнати експерти, включително и от чужбина.

Медиите проявяват интерес към проблематиката на семинара. Фирмата – негов организатор, е показана в медийното пространство не само като продавач на компютри, но и като познавач на полицейската проблематика, при това истински загрижена за ефективността на полицията. Семинарът съдейства да се формира обществено мнение за организацията не само като компетентна в сферата на сигурността, но и като социално отговорна, загрижена за опазването на обществения ред, сигурността и спокойствието на гражданите – а това са безспорни ценности, които уважава публиката.

Формираното обществено мнение „натежава“, когато трябва да се вземе решение – коя фирма да се избере за доставчик на компютри за полицията  фирмата-организатор на семинара печели конкурса.

Творческият подход на Агенция за организиране на събития Никели може да поднесе нестандартни решения и на традиционните семинари, които да засилят тяхната атрактивност за медиите.

Фирма за производства на изолационни продукти прави семинар за английски архитекти, които трябва да бъдат убедени, че този продукт е водоустойчив. В рамките на семинара тя организира състезание със сапове, построени от този продукт, което е открито – архитектите са имали възможност да направят каквито си искат сапове, в каквато си искат форма, използвайки изолационния продукт. На състезанието са присъствали репортери от най-четените вестници, радиото и телевизията. В резултат, събитието е отразено на челните страници на тези издания без никакви разходи.

Организирането на семинар, като форма на PR комуникация, позволява да получите информация, да размените свой полезни  мисли и разменяте контакти за бъдещо взаимодействие. Това е ефективен начин за въздействие върху определени групи от хора и потенциални клиенти.

Това предполага много добра организация. Избор на подходящо откриване на семинара. Може да се направи пресконференция за журналистите,  на която те да бъдат запознати с основната цел, участници в него, продължителността и др. Медиите е добре да получат готови материали за темата на семинара и следва периодично да бъдат осведомявани за различните етапи от семинара.  Най-вероятно е те да се възползват от възможността за взимане на интервю от дадена личност, за което трябва да сме подготвени.

Всичко това е трудно за осъществяване от неспециалист поради което е най-добре да се обърнете към професионална агенция за събитиен мениджмънт Никели, които ще изготвят най-подходяща за вас ефективна програма и ще организират един успешен семинар.

HTML код на статия

Автор: petkodimoff


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар