Традиционни слънчеви колектори

Традиционните слънчеви топлинни системи разполагат със  слънчеви колектори, които са монтирани  на покрива на сградите. Тези колектори имат серия от тръби, които са пълни с течност. Енергията от слънцето нагрява флуида в тръбите. Отопляеми течности се движат по тях и влизат в къщата към специален резервоар за топла вода. Обикновено соларната инсталация е свързана към мрежата, да осигури домакинството с гореща вода, когато слънцето не грее.

Най-големият недостатък с традиционните слънчеви колектори и системи е необходимостта  да инсталирате комплекс от тръбопроводи в цялата къща. Този  монтаж на слънчеви топлинни системи и слънчеви колектори изисква повече планиране време и определени ограничения в дизайна.  Тези слънчеви колектори с помпи могат да доведат определена разхвърляност и нужда от поддръжка или ремонт.

Поради тези причини, инженерите на beridBG.COM са разработили идеи за монтаж на традиционни слънчеви колектори създаващи максимални удобства на използване и избягващи недостатъците на гореописания текст.

Слънчеви хибридни енергийни системи и колектори

За целта се използват фотоволтаични панели вместо традиционните слънчеви топлинни колектори за осигуряване на топла вода за домакинствата и предприятията. Фотоволтаичния панел, инсталиран на вашия покрив, се съпровожда от нагревателни елементи стратегически разположени в целия резервоар за нагряване на водата и гарантиращи, че водата ще поддържа дадена температура.  Водата, която не се използва остава нагрята в резервоара и готова за употреба. Това позволява на горещата вода да се съхранява дори когато слънцето не грее!

Фотоволтаичните модули слънчеви колектори са много по-леки и по-лесни за инсталиране от традиционните слънчеви колектори, което прави инсталирането лесно и ефективно. Освен това изискват много по-малко поддръжка поради липсата на специални флуиди и помпи.

Най-важното е че осигуряват много повече и по-надеждна енергия през всички месеци, сезони и дни от годината.

Ако искате да сте щастливи във вашия дом разгледайте сайта на BeridBG.com и каталога им от слънчеви колектори за всеки джоб?

HTML код на статия

Автор: petkodimoff


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар