Как функционира устният превод

Не е необичайно за хората да мислят, че устния превод е превод дума по дума на изговорените слова. Като се замислим, ако това беше така, като краен резултат би излязла неразбираема бъркотия от думи, които ще са загадка за целевата аудитория. Преводачите трябва да преработват речта колкото е необходимо, за да се предаде правилно смисъла, който говорителят представя пред публиката. Дори и да се говори само на български, можете по-добре да разберете какво предизвикателство е  говорителя напредва в съобщението си.

3. Шепнене:

Преводачът седи или стои до една малка целева аудитория и шепне превода успоредно на говоренето. Този метод обикновено се използва само тогава, когато няколко човека от публиката не говорят чуждия език.

4. Препредаване:

Говорителят се изказва, преводач превежда на един общ за всички останали език, а те от своя страна превеждат речта всеки на отделен друг език. Това се прави при превод от много редки езици през един общ, често срещан език, към няколко други различни езика, като преводачите предават посланието към съответната целева аудитория. Например, немска реч се превежда на английски език към група от преводачи, и след това се превежда отново от всеки от тях на френски, японски, испансксимултанния превод като се опитате да перифразирате реч на някого, но с половин изречение забавяне, като трябва да сте сигурни, че разбирате и можете да перифразирате следващото изречение. А това не е толкова лесно колкото изглежда.

Има пет вида устни преводи

1. Симултанен превод:

Преводачът седи в една кабинка, слуша изреченото съдържание през слушалки, и говори преведените думи в микрофона. Когато преводачът  разбира общия смисъл на изречението, той или тя започва тълкуването му на чуждия език.

2. Последователен превод:

Говорителят пред публика спира често, обикновено на всеки 20 до 30 секунди, за да позволи на преводача да си свърши работата, като предаде казаното на другия, целевия език. Обикновено паузите на говорещия идват в края на един абзац  или тема. Както се очаква, преводачът седи или стои зад говорителя, слуша и води записки докато

и и италиански.

5. Превод при разговор:

Преводачът превежда едновременно и на двата езика докато тече разговор между събеседници. Това обикновено се използва за срещи с малко хора, които са официални или не толкова строго официални.

Устни и писмени преводи и легализация Давитоз – професионалистите в бранша.

HTML код на статия

Автор: davitoz


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар