Гумирани транспортни ленти

Най-общо казано, гумираните (гумените) транспортни ленти се състоят от рамка, която може да е изработена от различни материали и имат горна и долна повърхност, които са изработени от каучук. Рамката обикновено има текстилна основа – изработва се от полиамид, полиестер, поливинил хлорид или комбинирани тъкани – полиестер и памук. Може да е изработена и от други материали – например от стоманени нишки.

Съществуват различни класификации на гумените транспортни ленти. Например, както беше обяснено по-горе, някои ленти съдържат текстилни нишки и се наричат гумено-текстилни ленти, а други се изработват от каучук и стоманени нишки, като стоманените нишки ги правят по-здрави и с възможности да понасят по-големи натоварвания, но в същото време такива ленти са и по-тежки, което е техен минус. Според температурата на средата, в която са предназначени да работят, транспортните ленти могат да бъдат огнеупорни – за пренос на материали с висока температура или студоустойчиви – такива ленти работят при температури до минус 60 градуса.

Сред гумените транспортни ленти трябва изрично да се споменат тъй наречените шевронни ленти, които представляват специални ленти с грапава повърхност във форма на рибена кост. Тези ленти се използват за пренос на товари под наклон до 45 градуса. Другите ленти, които се движат хоризонтално, са с гладки гумени повърхности.

Според целта на използване и мястото на работа транспортните ленти могат да се разделят на специални ленти за работа в мини и рудници; бензиноустойчиви и маслоустойчиви транспортни ленти, за пренос на масла и горива, като основната характеристика на тези ленти е химическата устойчивост на техните повърхности, така че да не влизат в контакт с пренасяните вещества;  транспортни ленти за работа в хранителната промишленост, като основна характеристика на тези ленти е, че повърхностите им се чистят и дезинфекцират лесно и не встъпват в химически реакции с пренасяните хранителни продукти.

Гумираните транспортни ленти може да се разделят също и на ленти с общо предназначение и ленти със специално предназначение, като към лентите със специално предназначение спадат всички ленти, които работят в екстремна работна среда.

Транспортните ленти се делят също на монолитни и модулни ленти. Модулните транспортни ленти се състоят от множество отделни елементи – модули. Като правило, тези ленти са добре защитени и са в състояние да пренасят опасни химически елементи – например концентрирана сярна киселина.

Транспортните ленти могат да се класифицират и според методите на съединяване на краищата на лентата при инсталирането и на конвейера – това може да се извърши по метода на горещата вулканизация, по метода на студената вулканизация и чрез механично съединяване. Най-добре е да се приложи метода на горещата вулканизация, защото при нея се постига най-голяма здравина на мястото на съединяването. Механичното съединяване е най-бързо, но и най-ненадеждно. При него краищата на лентата се свързват чрез скоби, шарнирни болтове или други подобни елементи.

HTML код на статия

Автор: lentibg


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар