Пътят към достойното – единствен път на Държавата и Обществото

Държавата се появява по естествен начин поради стремежа на хората към пестенето на време и усилия. Всички хора във всички свои действия се ръководят от това, което смятат за благо. Следователно, ако всички научат, че благото трябва да бъде употребявано достойно, ще се насочи стремежа и действията на всички към достойно използване на благата.

Що е то благо?
Благо е това нещо, което задоволява някаква човешка потребност.
Най-висшето благо е това, което задоволява най-висшата потребност – потребността от познания – образованието. Но образование за нещата от живота, което съвпада с желанието за развитие на всяко малко същество.
Всяко благо може да бъде използвано достойно благодарение на човешките добродетели.

Що е достойно?
Достойното е човешко поведение, основаващо се на моралните норми (добродетелите), които да коригират човешките потребности по такъв начин, че благата да носят полза не само на този човек, а на цялото Общество.

Ще покажа, че стремежа към достойното е естествено ниво и цел в развитието на човека и единствено то може да съхрани Държавността и хармоничните обществени отношения.

Отначало детето се стреми само към това да бъде нахранено, да се наспи и да е спокойно. Това са материални блага, с които се осигуряват физиологични потребности. При тях достойното не е приложимо, но те ни съпътстват през целия ни живот. Те са необходими, но не са достатъчни за появата на разум у детето. Разумът се появява като следствие на социализацията и членоразделната реч, а се развива силно чрез писменото слово. Точно в тази последователност.
Тези три предпоставки за развитие на разум у човека напоследък линеят – социализацията намалява, главно заради погрешния модел на образование и поради “висенето” пред телевизора или компютъра; членоразделната реч закърнява поради същите фактори, а писменото слово изчезва главно заради компютрите…
Той, разумът, също е необходимо условие за достигане на достойното. Разум е необходим за разбиране на логиката и причините за явленията в природата и обществото, за да може живота да протича хармонично. Повечето хора, обаче не желаят да положат мисловните усилия за това. Причинно-следствените връзки и логиката на тези, които желаят да мислят, разкриват третото необходимо условие за постигане на достойното, а именно – моралните принципи, от които трябва да се ръководи всеки един член на обществото. Моралните принципи са в основата на създаването на законите, те ги предхождат. Какво означава, че повечето хора не достигат третото ниво на развитие? Много просто – законите, вместо да са базирани на моралните принципи, погрешно и фатално се базират на… материалните принципи.
Тези три необходими условия представляват нива в развитието на съзнанието на човека:
1. Индивид – смята, че той може да бъде добре, дори ако около него всичко тъне в нищета.
2. Колективен човек – все още преобладава индивидуалното, но разбира, че “две е повече от едно”.
3. Обществен човек – осъзнава, че когато всички около него са добре, тогава и той ще бъде много по-добре.
Хората от първото и второто ниво използват разума си, за да печелят материални блага за сметка на другите. Безусловната необходимост от материални блага за съществуването на човешкото тяло (и чрез него – на всички останали блага) притиска със страх (емоция) тези хора и те решават да се застраховат, трупайки материални придобивки. Проблемът не е в трупането, а в недостойното използване на тези блага за собствен разкош и “образоване” на децата в чужбина. Поставих образоване в кавички, тъй като образоването на децата без достоен личен пример на родителите не струва пукната пара. Така децата на тези родители са обречени да не преминат второто ниво на развитие.
Емоцията страх у тези родители потиска разума и той не може да разбере, че грижейки се за другите (това всъщност е и целта на създаването на държавата и обществото) всеки се грижи по-добре за себе си и печели време.
По-голяма част от хората не желаят да преминат второто ниво на развитие, защото за достигане на третото ниво са необходими усилия на мисълта за потискане на първичните емоции. Но второто ниво е нестабилно, тъй като емоциите все още доминират над разума и колективният дух се загубва лесно… Така държавата остава само струпване на индивиди, които паразитират един върху друг. В такъв момент се налага в демократичната държава да бъдат ограничавани демократичните свободи, за да не настъпи анархия. Така логичният преход към тирания или еднолична власт е налице…
Разбрахме, че всички предпоставки за възникването на разум са разклатени. Но дори да ги възстановим (например да се контролира със закон всички компютърни (и електронни) игри задължително да имат образователна цел, а телевизията строго да следи за съдържанието на предаванията), пак остава въпросът: Как да стимулираме хората да преминат от второто към третото ниво, от емоции към мислене, от индивидуалност към общество? Трябва да има предпоставки, които да въздействат по подобен начин и при изграждането на “обществени” хора както на “разумни”… Тези предпоставки споменахме по-рано, а именно – “разбиране на логиката и причините за явленията в природата и обществото“. За да се достигне до това “разбиране” е необходимо образование по Философия – това е науката за причинно-следствените връзки в природата и обществото. От науката Философия може да открием връзка към всяка област на човешкото познание. Тя дава отговори на въпросите защо хората са започнали да се обединяват в държави и общества, кое крепи тези обединения, как човек може да контролира емоциите си, за да може да мисли трезво и да открива причинно-следствените връзки, да анализира. Образованието по Философия е предпоставката за този преход от индивидулистични към обществени отношения между хората, от “разумност” към “духовност” и от анархия към сплотено Общество и силна Държавност.

HTML код на статия

Автор: gizdak


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

5 коментара по “Пътят към достойното – единствен път на Държавата и Обществото”

 1. Горната статия – накратко (за който не му се чете толкова дълго :-))

  Всички трябва да УЧАТ, за да има държава, държавност, свобода, демокрация…

 2. Blagovesta каза:

  Хубава статия.

 3. Благодаря!
  Хубава е, но се получи малко сложничка :)) и нещо не я четат много-много…

 4. Боряна каза:

  Какво лошо има в анархията, когато едно общество се състои от “обществени човеци”?
  Считам, че демокрацията е форма на обществено устройство на индивиди от втория вид, а анархията е естествена форма на устройство при обществените човеци.

 5. Анархия:
  Съществително нарицателно име, женски род
  Думата означава безвластие.

  Когато няма власт се губи основния смисъл на държавата, а именно налагането на правила еднакви за всички и обособяването на специфични дейности, които е безпредметно всеки поотделно да извършва. При анархията никой не би се занимавал с изкуство, което не носи парични приходи, нали? Но множество изкуства, които развиват човешкия дух са именно такива – не носят преки приходи. До какво ще доведе това? – До упадък на ДУХА – чалга, безвкусица и други подобни.

  Точно в такова време живеем…
  Така, че бих попитал: Кое и е хубавото на анархията?

Напиши коментар