Как се закрива фирма

Едва ли има някой, който е решил да започне някаква търговска дейност и му предстои да прави регистрация на фирма, се замисля каква е процедурата по нейното евентуално закриване. Така или иначе закриването на фирми също е много често явление и е добре да се знаят основните неща още когато решим да правиме регистрация на фирма.

Често се случва да се вземе решение за откриване и регистрация на нова фирма, а старата да бъде закрита по различни икономически ли други причини. Независимо от причините, които налагат закриване на една фирма, процедурата не е съвсем лесна и автоматична, защото се извършва заличаване на фирмата от Търговския регистър, свързано с подаване на различни документи. В  зависимост от вида на фирмата има разлика в същността й.

Ако фирмата, която се налага да закриете е ЕТ, е нужно преди да подадете заявление за заличаване от Търговския регистър да бъдат уведомени НОИ  и  НАП, че фирмата спира своята дейност и предстои окончателното и закриване. Закриването на ЕТ е сравнително по-лесна процедура и става по-бързо.

Когато предстои заличаване на ЕООД/ ООД, процедурата е доста по-сложна и продължителна. Първо е нужно да дружеството да се обяви в ликвидация, съобразена с Търговския закон –  най-малко шест месеца. Това се решава на общо събрание на дружеството или еднолично от собственика при ЕООД.  Ако има назначени ликвидатори, те също са длъжни да спазят минимален срок от шест месеца, а в някои случаи ако се налага, този срок се увеличава. Този срок се определя от длъжностно лице към самата Агенция по вписванията, а назначените ликвидатори също се регистрират в Търговския регистър. От момента на вписването им, те носят отговорност наравно с управителите по отношение на процедурата по заличаване на дружеството. След като се обяви ликвидация на фирмата тези ликвидатори имат задължението да се обърнат към евентуални кредитори на дружеството и да ги поканят да предавят своите вземания. Това става в писмен вид и документа също се обявява в Търговския регистър.  Ако дружеството има имущество, то също следва да бъде разпределено. След изтичане на определеният срок за ликвидация и  приключване на имуществени процедури  и задоволяване на претенции на кредитори, се пристъпва  към заличаване от Търговския регистър и окончателното закриване на фирмата. За това е необходимо да се подаде отделно заявление.

Всяко закриване на фирма и заличаването и от Търговския регистър изисква време, подготвяне на документи и процедурни действия, които в повечето случаи сериозно затрудняват управителите и  съдружниците в дружествата. Често те не желаят вече да работят заедно и това допълнително усложнява  и забавя процедурата. Затова ако се налага закриване на фирма и заличаването и от търговския регистър е най-добре да се потърси съдействието на специалисти – юристи, които бързо и безпроблемно да придвижат нещата. Регистрация на фирма винаги се прави с желание, а закриването е тежка и неприятна процедура. Затова е по-добре да се доверите на професионалисти.

HTML код на статия


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар