Лесното определяне на размера на проводниците от соларните контролери до батериите

Фотоволтаичните панели са в състояние да генерират високо напрежение и електрически ток, докато използват натрупаната енергия в акумулаторните батерии. В този случай наличието на соларните контролери е жизнено важно за правилното зареждане на батериите в системата. Устройството ги предпазва от презареждане. Високото напрежение на тока изисква той да преминава по специални конектори, които са в състояние да издържат на натоварването. Проводниците, които са специално подбрани, могат да предотвратят много възможни аварии, като възникване на пожар или прегряване. В случай, че кабелите са по-големи от необходимото, често това означава, че са ненужно тежки и скъпи и не се използват по предназначение. Определянето на правилния размер на проводниците ще осигури правилната работа на соларните контролери и батериите в продължение на години. Те дори няма да имат нужда от специална поддръжка.

 

Какво ви е необходимо?

Проводниците, които се използват за свързването на соларните контролери с батериите, изискват да се направят редица изчисления. Това означава, че потребителите, които искат да направят проверка на системата си, трябва да си набавят калкулатор. Освен това, те трябва да имат на разположение и хартия и химикал, за да записват резултатите, които се получават.

 

Книжки с инструкции

Погледнете в ръководството за употреба на соларните контролери. Там трябва да са посочени конкретните спецификации за зареждане на контролерите. Това са стойностите, които дават минималния волтаж. Често те са или 12 или 24-волтови, както и максимално допустимия ток в ампери. Потребителите трябва да обърнат специално внимание на волтажа и тока, а освен това трябва да измерят дистанцията между соларните контролери и батериите.

 

Стандарти

Потребителите, които искат да намерят идеалния размер на проводниците за соларните контролери, могат да се консултират с изискванията на държавните стандарти. Подобно на останалите елементи от веригата, така и соларните контролери се регулират от различни органи, които дават различни предписания за тях. Една от тези препоръки е свързана с размера на конекторите, които трябва да се използват, за да се свърже устройството с батериите. По този начин се гарантира безопасността на електрическата верига, както и на потребителите, които я използват.

 

Необходимите изчисления

Изчисленията, които трябва да се направят за соларните контролери, могат да ви се сторят малко объркващи на първо време. След няколко опита обаче всичко ще бъде наред. В изчисленията се използва формулата, която ще даде параметрите на електрическите вериги, в които участват соларните контролери.

 

В случай, че се равняват на 22,2, то трябва да ги умножим по тока в ампери, а след това по дължината на проводника. Полученото число трябва да бъде разделено на спада в напрежението, който се измерва във волтове. Обикновено, за да се изчислят проводниците на соларните контролери, се използва 3% спад в напрежението.

Потребителите, които разполагат с 12-волтов соларен контролер, умножават по 3% спад в напрежението и делят на 100, като получават 0,36 волта.

 

В случай, че токът е 20 ампера, а дължината на проводника е 8 и половина метра, то трябва да се използва формулата за извеждане на соларните контролери. Тогава умножаваме 22,2 по 20 и по дължината на проводника. Полученото число се разделя на 0,36. Резултатът е 10 706 кръга.

HTML код на статия

Автор: hrisi.d


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар