„Фантазиращото животно” – три неиздавани досега студии на български език на Хосе Ортега-и-Гасет

Фантазиращото животно” е сборник с три непревеждани на български език досега есета на видния испански философ и социолог Хосе Ортега-и-Гасет.

Студиите „Размишления за техниката“, „Историята като система” и „Идеи и вярвания” са писани в един от тежките периоди в испанската история – навечерието на Гражданската война, когато авторът е принуден да напусне страната. Хосе Ортега-и Гасет е познат у нас с изключителните си прозрения за същността и последствията на техническия прогрес. Ключова за разбирането на неговите схващания е студията „Размишления за техниката“. В нея авторът избистря своята теза за взаимодействието и връзката на човека с природата. Според Ортега-и Гасет човекът, за разлика от животното, не е пригоден за съществуване в природата. Той е единственото същество, което има способността да се откъсне от реалността и именно това го отличава от животинския свят. Появата му е „извънредно събитие“, което прекъсва действеността на природата дотолкова, доколкото му се налага за да съществува и произвежда в нея чрез фантазията си.

В есето авторът Ортега-и Гасет споделя: „Докато животното, което не е техническо същество, трябва да се оправя с това, което се намира дадено там и да се примири или да умре, когато не намира това, от което се нуждае, човекът благодарение на техническата си дарба, прави така, че около него винаги да се намира това, което му е нужно – създава едни по-благоприятни обстоятелства, отделя, да го кажем така, една свръхприрода, нагаждайки природата към потребностите си. Техниката е противоположното на приспособяването на предмета към средството, защото е приспособяване на средството към предмета. Това би било достатъчно, за да ни накара да се усъмним, че става дума за едно движение в посока, обратна на всички биологични движения.
Това противодействие на околната среда, тази неудовлетвореност от света като даденост е отличителната черта на човека. Ето защо присъствието му в света, дори да разглеждаме човека в зоологическа перспектива, винаги е неразривно свързано с изменение на природата – то се открива например по намерените обработени или шлифовани камъни, т.е. по сечивата. Човекът без техника – т.е. без реакция срещу околната среда – не е човек.

 

„Фантазиращото животно”
Автор: Хосе Ортега-и-Гасет

(ИК „Изток-Запад”)

HTML код на статия


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар