Потенциометри – Дизайн и Принципи на Работа

Потенциометърът е електрически компонент с променлива резистентност.

На езика на електротехниката терминът “потенциометър” се използва по два начина. Той може да се отнася до инструмент, който измерва неизвестно EMF или напрежение, като го сравнява с стандартно EMF. В това си качество той функционира като нищожен инструмент; той позволява прецизно измерване чрез коригиране на стойността на един елемент от веригата, докато индикаторът отчете нула. Алтернативно, “потенциометър” може да се отнася и към електронен компонент, който се използва за вариране на резистентността във веригата.

Потенциометърът се нарича също така и променлив резистор. Той има три терминала, като този в средата е известен като плъзгач, а другите две са известни като краища. Плъзгачът е подвижен контакт, където съпротивлението се измерва по отношение на него, а не според някой от крайните терминали.

Потенциометрите са полезни за електрически вериги, където съпротивлението трябва да се променя динамично, за да контролира тока. Те са популярни също и като делители на напрежението.

В търговската мрежа се предлагат различни видове потенциометри, сред които да избирате. Можете да ги намерите в специализирани магазини за електроника като Викиват, които имат както физически магазин, така и онлайн магазин.

Роторните и тример потенциометрите са единични или въртящи, в зависимост от броя пъти, в които копчето може да се завърти. Съпротивлението се намалява или увеличава чрез завъртане на часовника на копчето или обратно на часовниковата стрелка, при което посоката на копчето зависи от края, който се използва с плъзгача.

Плъзгачите имат правоъгълна форма и се движат напред и назад в линейна прогресия.

Потенциометрите работят чрез притежаването на съпротивителни елементи в конструкцията си. Двата крайни извода са свързани с него и не се движат. Плъзгачите пътуват по протежение на лентата, когато копчето е включено. Колкото по-близо е плъзгача до крайния терминал, към който е свързан, толкова по-малко е съпротивлението, защото пътят на тока ще бъде по-кратък. Колкото по-далеч се движи от терминала, толкова по-голямо ще бъде съпротивлението.

Символът за потенциометър е същият като за резистор, с изключение на една стрелка в средата. В една верига, където те се използват стриктно като променливи резистори или реостати, само две клеми са свързани с останалите компоненти. Всичките три терминала са свързани поотделно, когато те функционират като делители на напрежение. Най-честите приложения на потенциометрите са като леки димери в къщите и контрол на силата на звука в електрониката. Други приложения включват ключове и датчици за позиция.

Как да разчетем измерванията на потенциометъра?

За разчитане показанията на потенциометри, ви е нужен мултиметър. Нагласете правилното настройките на  омметъра, като нейната стойност трябва да бъде по-висока от тази на съпротивлението на потенциометъра, както е отбелязано на опаковката или на устройството. Ако не знаете стойността на съпротивлението, използвайте най-ниската настройка на мултицета и да го увеличавайте, докато не получи отчитане.

При разчитане показанията на потенциометъра единият кабел на мултиметъра трябва винаги да бъде на плъзгача или в средната част, а другият кабел може да бъде на всеки от останалите терминали. Например, поставете единия кабел на мултицета на плъзгача, а другия на лявия терминал на потенциометъра. Ако поставите единия кабел на левия терминал, а другия на десния, ще отчетете цялата стойност на потенциометъра, а съпротивлението няма да се варира, когато завъртате копчето.

Потенциометри, както и мултиметри, можете да закупите онлайн от магазини за електроника Викиват, вместо да губите ценно време с обикаляне по физическите търговски обекти.

HTML код на статия

Автор: hrisi.d


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар