Как се използва бутон с опции On и Off

Бутоните се употребяват за електрически приложения, които изискват малки движения. Те могат успешно да се използват, за да отварят и затварят електрическата верига. Това отваряне и затваряне дава възможност на веригата да работи, или да бъде в покой, в зависимост от изискванията на потребителя.
Инсталирането на микробутон може да намери наистина много приложения в бита. Често такива бутони се поставят в детските играчки, различни електроуреди и всякаква техника.

Списък с покупки

Това е проект, който лесно можете да осъществите в домашни условия. Все пак ще ви се наложи да проверите дали имате всички необходими неща, за да започнете. Трябва да си набавите проводници, които завършват с дълги щипци. Ще ви се наложи да използвате и малка скоба. Освен това проверете дали имате малка крушка и батерия.

Инструкции за безопасност

Работата в електрическите вериги може да е наистина много опасна. Това е и причината да бъдат изработени правила, които трябва да се спазват, без значение колко е малка повредата и колко бързо може да бъде отстранена.
След като сте си набавили всички необходими продукти, трябва да се погрижите системата на електрозахранването да остане без ток.
Много е важно да го направите, преди да започнете каквито и да е корекции. Спряното електрозахранване може да осигури както вашата безопасност, така и тази на елементите по веригата. Това е най-сигурният начин да се предотврати токов удар.

Първи стъпки

Локализирайте местоположението на трите терминала на бутона. Единият от тях би трябвало да бъде отбелязан с буквата “C”. Той е обозначен така, защото индикира думата “Common”, която в превод на български означава “общ”. Това обикновено е положението, в което се намира веригата, когато е в покой. Освен това има и терминал, който е означен с буквите NO, което е съкращение от “Normally Open to Common”. В груб превод това означава, че бутонът държи нормално отворена веригата. Третият вариант е, когато терминалът е означен с NC. Това е съкращение за “Normally Closed to Common”.

Свързване на бутона

Свържете проводника с издължените щипци на терминала, който е обозначен с буквата C и отрицателния полюс на батерията. Свържете другия проводник, чийто край има щипка, с терминала, който носи означението NO и електрическата крушка. Тук са на разположение много вариации – можете да свържете другия край на проводника направо към положителния край на батерията, като така затворите веригата на бутона. По този начин крушката ще остане извън електрическата верига. Погрижете се да се получава добър контакт между двата свързани елемента. Това е условие, което е от жизнена важност за провеждането на електричество с добро напрежение.

Време за тест

След като сте се уверили, че електричеството може да протече през веригата, без това да е опасно, можете да тествате бутона. Натиснете превключвателя, за да захраните електрическата крушка. В случай, че сте избрали да построите електрическата верига без нея, то вероятно при натискането ще чуете кликване и работата ще започне.

Особени ситуации

В случай, че вашата верига изисква да бъде включена, докато бутонът е освободен, то трябва да внимавате при свързването на кабела с щипците. Проводникът, който излиза от терминал NC на превключвателя, трябва да отвежда до положителния полюс на батерията. Може и да отива до страната на електрическата крушка, както вече стана ясно. При този вариант ще трябва да оставите терминала NO изключен. Когато бутонът е натиснат, веригата ще се отвори и крушката ще се изключи.

HTML код на статия

Автор: dobringeorgiev


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар