Оразмеряване на автоматични прекъсвачи

Изборът и инсталацията на подходящия размер автоматични прекъсвачи е ключов елемент за безопасната и ефективна отоплителна система. Уредите са с устройство, което им позволява да работят в продължение на години без да създават проблеми. Освен това, поддръжката им не е особено трудна. Все пак, когато с автоматичните прекъсвачи се появят проблеми, често се налага пълната им смяна.

От гледна точка на безопасното представяне на уредите има някои изисквания, които трябва да се спазват, когато се избира размерът им. Повечето прекъсвачи, които се използват за битови нужди, са с капацитет от 100 ампера. Правилото, което се спазва, гласи, че те трябва да се използват в капацитет от 80% през по-голямата част от времето. Това са идеалните условия, при които могат да се  използват автоматичните прекъсвачи. Употребата им при тези спецификации осигурява дълъг живот на устройството.

Преди започването

Преди да се започне с изчисленията, които трябва да се направят, за да се изберат правилните автоматични прекъсвачи, трябва да се отдели малко време за подготовка. Потребителите, които искат да направят тези изчисления, трябва да имат на разположение таблица, която отразява Българския държавен стандарт. От този източник може да се получи задълбочена информация за всеки избор, който трябва да се направи по отношение на електрическата верига.

Освен това, за да се направят правилните изчисления, никога не е излишно да има и калкулатор под ръка, както и химикал и листа хартия.

В началото

Ако сте използвали оразмеряване на CB, който защитава няколко отделни, фиксирани в място отоплителни тела, използвайте общата мощност, за да изчислите FLA .

Преди всичко трябва да се намери лепенката, която показва спецификациите на нагревателя. Тези данни помагат да се определи пълното натоварване в ампери. Съкращението, което се използва на латиница, е FLA – full load amperes. Освен това, там са записани и други мерни единици, които могат да се използват при сметките. Вместо посочени ампери може да се използва и мерната единица за волтове.

В този случай амперите могат да се изчислят по формулата: I = P / E. В случая Р е мощността, а Е означава електрическата сила.

В средата на работата

Следва да се изчисли продължителността на натоварването на веригата. Според стандартите, за продължително натоварване се смята работа над три часа. В този случай автоматичните прекъсвачи трябва да бъдат изчислени, като 125 на 100 от пълното натоварване в ампери. Потребителите трябва да вземат предвид, че 125% са математически реципрочни на 80%. Например, това означава: . 1/1.25 = 0,8 или 80 на сто.

На практика това означава, че след изчисленията, които са посочени в примера и заместени с параметрите – ще бъде 1.25 ( 100 ) = 125 ампера. Следователно размерът на автоматичните прекъсвачи за тази отоплителната система трябва да бъде минимум 125 ампера.

В заключение

Според изискванията на Българския държавен стандарт, трябва да се избират автоматични прекъсвачи, които могат да отразят това натоварване. Техните параметри трябва да срещат това изискване някъде в средата. Щом токът във веригата е оценен на 125 ампера, то може да се използват стандартни 135-амперови автоматични прекъсвачи. В ситуация, в която рейтингът е 135 ампера, то трябва да се изберат прекъсвачи, които работят при 150 ампера. Повече информация и помощ можете да получите от специалистите на vikiwat.com

HTML код на статия

Автор: hrisi.d


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 1.0 от 6 звезди. (от 1 глас)
Оразмеряване на автоматични прекъсвачи, 1.0 out of 6 based on 1 rating

Напиши коментар