Спестете с избора на правилния хладилен компресор и добрата поддръжка на цялата система

Компресорите обикновено се задвижват от електрически мотор, затова хладилният компресор се явява като най-големия консуматор в хладилната система. Поради тази причина е много важно да се избере най-ефективният компресор за целта и натоварването.  Хладилният компресор е задвижващата сила на охладителната система и изпълнява две основни функции:

 • Да компресира хладилния газ, който е с ниско налягане, в такъв с по-високо налягане (и следователно по-висока температура) така, че топлината много по-лесно да може да бъде отхвърлена.
 • Да премахва пари от изпарителя, като по този начин се поддържа ниска точка на кипене (а оттам и ниска температура за охлаждане на солевия разтвор или протичащи процеси).

Различните хладилни компресори имат и различни свойства. Ето и най-често използваните сред тях:

1.       Бутални компресори

Буталните хладилни компресори са ограничени по размер обикновено с между 350 kWr и 1000 kWr, поради икономически причини. Воден охладител, който включва множество компресори, може да осигури добро ниво на намаляване на капацитета.

2.       Центробежни компресори

Центробежният хладилен компресор е подобен на центробежна помпа и компресира охлаждащ агент като се върти с висока скорост. Капацитетът на центробежен хладилен компресор може да се променя с набор от перки, поставени на входа на компресора, като тяхната задача е да разпределят потока на охладителя през компресора. Капацитетът на центробежните охлаждащи водни единици обикновено започва от около 800-1000 kWr до 4000 kWr или повече.

3.       Винтови компресори

Винтовият хладилен компресор обикновено е по-компактен от еквивалентния центробежен компресор и работи с по-малко вибрации. Капацитетът се променя с плъзгащ вентил. Подобно на турбокомпресорите, водните охлаждащи единици на винтовия хладилен компресор започват с капацитет между 800 kWr и 1000 kWr. Докато винтовите компресори традиционно работят по-ефективно от центробежните и буталните комресори, тяхното частично натоварване без променлива скорост на движение е далеч по-лоша.

За да бъде в добро състояние и да функционира ефективно, всяка хладилна система трябва да има график, според който да се проверява изправността.

1.       Редовни проверки

 • Проверка на температурите на хладилните складове
 • Проверка на изпарителя и кондензаторните бобини за мръсотия и отломки. Ако е необходимо ги почистете. Също така проверете за липсващи и запушени дюзи.
 • Редовно проверявайте цялата тръбопроводна система, особено фугите, уплътненията, както и клапаните.
 • Проверете хладилното стъкло за мехурчета. Ако има мехурчета, това често означава, че в системата има теч. Намерете теча и го поправете, преди системата да бъде заредена с охладител.
 • Докладвайте и поправете всяка тръба, която вибрира при работа, защото това е много вероятно да доведе до течове след време.
 • Уверете се, че маслото на хладилния компресор е на необходимото ниво.
 • Уверете се, че продуктът не възпрепятства въздушния поток на изпарителите.
 • Уверете се, че вентилаторите, двигателите и коланите разполагат с достатъчна циркулация на въздуха.
 • Проверка за запушени филтри.

2.       Ежемесечни проверки

 • Проверете температурата на двигателя на хладилния компресор и се уверете, че работи според препоръките на производителя.
 • Проверете и третирайте охлаждащата вода, която влиза в системата. Намалете мащаба, корозията и биологичния растеж, тъй като това подсигурява ефективен пренос на топлина.
 • Проверете всички маслени помпи и компресорни връзки, както и всички предпазни клапани в системата за течове.
 • Проверете състоянието на изолацията на всички тръби, клапи и охладители или хладилни площи и дали дебелината е подходяща.

3.       Ежегодни проверки

 • Проверете сглобките на двигателя на хладилния компресор и системата за масло, за да се гарантира, че работи при максимална ефективност.
 • Почистване на изпарителя и кондензаторните тръби по време на изключване.

 

HTML код на статия

Автор: wursti


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар