Ринопластика – какво трябва да знае пациента?

Ринопластиката е една от най-често практикуваните хирургически интервенции днес, но това далеч не я прави проста, рутинна операция. Хирургът, на когото сте се доверили за извършването на ринопластиката, трябва да владее добре спектъра от техническите възможности, относими за интервенцията. Това гарантира изпълнение на задачата за отлично изглеждащ красив нос, който ще бъде получен вследствие на прилагане на правилната оперативна техника. Освен това, добрият пластичен хирург трябва да притежава нужната доза артистичност, да има усещането за естетика, симетрия и асиметрия, както и умение да разбира психологията на пациента.

Как преминава пластичната операция?

Всяка една операция на нос може да варира от минимално нанасяне на естетическа корекция до цялостна реконструкция на носната структура. Освен естетическата гледна точка, не бива да се подценява и функционалният аспект на интервенцията – проблемите с носното дишане, които трябва да бъдат отстранени, също са част от очакваните резултати на успешната ринопластика. Усилията на хирурга и съвременната ринопластика е важно да бъдат насочени към създаване на нос, който освен да придава желания естетически вид, да изпълнява и максимално своите физиологични функции.

Подлагането на пациента на обстоен анализ по отношение на бъдещата ринопластика трябва да премине през три важни етапа:

  • Първи етап: извършване на преглед и запознаване с оплакванията на пациента, който описва проблемите си и какви са очакванията му. Правят се фотографии, извършват се тестове за определяне функционалността на носното дишане, обсъждат се различните възможности и постижимите цели на операцията.
  • Втори етап: след като са минали няколко дни от първата консултация, пациентът е имал време да помисли и вече е сигурен в желанието си за извършване на ринопластика. На втори етап се изработва хирургически план за работа от хирурга. Той запознава пациента с възможните рискове и усложнения, които биха могли да настъпят, обсъждат се особеностите на възстановителния период. Пациентът трябва да е на 100% сигурен, че желае да предприеме тази стъпка.
  • Трети етап: непосредствено в деня на ринопластиката или ден по-рано хирургът обобщава на пациента по-ранните обсъждания, с които го е запознал, подписва информирано съгласие. С подписването му пациентът потвърждава, че е запознат със спецификите и рисковете, които могат да настъпят по време на или след интервенцията и се съгласява с тях. След което се пристъпва към извършване на ринопластиката.

След ринопластиката

При извършване на ринопластика се прави анализ на особеностите на носната структура – степен на деформация, наличие или липса на функционални проблеми, както и потенциални придружаващи заболявания. Крайният резултат от ринопластиката е максимално естествено изглеждащ нос, който е в пълна хармония с останалите части на лицето и изпълнява отлично своите физиологични дейности.

Клиника “Д-р Мухамет Дилбер” в Турция е с дългогодишен опит в областта на пластичната хирургия. В случай, че сте решили да се подложите на ринопластика, д-р Дилбер ще ви запознае обстойно със спецификите, които трябва да знаете за извършваната пластична операция. С повече от 38 години опит зад гърба си и редица успешни естетически интервенции в областта на ринопластиката, а и не само, в клиниката в Турция ще получите високо ниво на професионализъм, подплатен с нужната прецизност, перфектна техника, чувство за естетика и индивидуалност от страна на д-р Мухамет Дилбер.

HTML код на статия

Автор: vencislava.hristova


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 6.0 от 6 звезди. (от 1 глас)
Ринопластика – какво трябва да знае пациента?, 6.0 out of 6 based on 1 rating

Напиши коментар