Стволови клетки, за кои болести могат да помогнат и част от характеристиките им

В продължение на няколко години, транспалнтацията на стволовите клетки от кръв на пъпната връв взема участие от лечението на състоянията от сериозен произход на на кръвта, имунната система и някои форми на рак. Анемиите, автоимунните заболявания и различните форми на левкимията са само една частица от болестите, които се лекуват по този начин и това вече е стандартна медицинска практика. Големият списък от заболявания, за които трансплантацията на стволови клетки се използва в целия свят е голям. Увеличава се броя на заболявания които ще бъдат добавени към списъка в продължителен период. Следва да се отбележи, че стволовите клетки не се използват за за третиране на генетични заболявания на детето, от което е взета пробата. В този случай пробата, взета от брат е най-добрият вариант. Едно голямо предимство на кръвта от пъпна връв е редуцираната възможност за получаване на алореактивна реакция от клетките кръвта на пъпната връв (т.е. имунна реакция на рецепиента). Това има вероятност да съпроводи до по – лека и по малка реакция на присадката от рецепиента (GVHD). Стволовите клетки от пъпна връв са със сигурност за бебето и има голяма възможност за съвпадения при други членове на семейството, и вероятността за точно съвпадение при брат или сестра е около 25% . Автоложните трансплантации на стволови клетки се използват успешно за време от 20 години (двадесет години) при лекуването на левкемия. Освен съхраняването и извличането на стволовите клетки на вашето бебе, могат да се извлекат и съхранят стволови клетки от тъканта на пъпната връв MSCs или по – известни като мезенхимно стволови клетки.
Има доста фактори които оказват влияние върху решението на родителите да запазят кръвта от пъпната връв на детето им. Родителите виждат в стволовите клетки ценен ресурс за бъдещето. Те разчитат, че резултатите от научните изследвания , потенциални приложени и някои актуални данни могат да помогнат бебето иили някои от друг от семейството. Хората предполагат че е е доста добре да има запазени клетки, дори и да не потрябват, имат нужда от тях, а да ги няма.

HTML код на статия

Автор: andi186


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар